Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Zielińskiego

W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa wizytację kanoniczną księdza, którą przeprowadzi Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński. Wizytacja taka jest obowiązkowa dla każdej parafii i przeprowadzana jest w przypadku naszej diecezji w odstępach 5-6 letnich. Ostatnią taką uroczystość przeżywaliśmy w roku 2012. Wtedy wizytował nas Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą.