Pamiętny 16 października

Dziś przypada 42 rocznica wyboru Jana Pawła II. Pamiętasz, gdzie wtedy byłeś (byłaś)? Pamiętasz tamten dzień?