Zaduszki

W dniu dzisiejszym msze o godzinie 47.00, 9.00,16.00 i 18.00. Nie będzie procesji na cmantarz.