Rocznica święceń kspłańskich ks. proboszcza

Dziś przypada 29 rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza. Szczęść Boże jubilatowi! Jednocześnie dziś rocznica Pierwszej Komunii Świętej.