Kandydaci do seminarium duchownego

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

w roku akademickim 2018/2019

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

 

 1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

 

 1. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:
 • własnoręcznie napisane podanie

(skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);

 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);
 • opinię Księdza Proboszcza;
 • opinię Katechety ze szkoły średniej;
 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)
 • 3 fotografie;
 • ksero dowodu osobistego;
 • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawićniewypełniony)(druk do pobrania na gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 11czerwca do 13 lipca 2018 r. oraz dodatkowo od 27sierpnia do 1 września 2018 r.

 

 1. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.