Niedziela 22 marca 2020

OGŁOSZENIE PARAFIALNE

NIEDZIELA 22 MARCA 2020

1.    Przez najbliższy tydzień od poniedziałku do soboty nadal odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu która trwać będzie od zakończenia porannej mszy aż do rozpoczęcia mszy o 18.00. Nadal też jest okazja do sakramentu pokuty przez cały dzień. W niedzielę od zakończenia sumy do wieczornej mszy kościół będzie zamknięty.

2.    Przypominamy że nadal odwołane są wszystkie nabożeństwa poza codzienną mszą świętą.

3.    Kancelaria parafialna w najbliższym tygodniu będzie nieczynna z wyjątkiem spraw związanymi z pogrzebami.

4.    W liturgii Kościoła w najbliższym tygodniu w środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

5.    Z soboty na niedzielę za tydzień zmiana czasu z zimowego na letni. Śpimy godzinę krócej.

 

 

SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych – POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.

 

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

INTENCJE MSZALNE

22.03. – 29.03.2020

 

NIEDZIELA 22.03 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.00               + Ireneusz w 8 rocznicę śmierci

9.30               + Sabina Licbarska (greg)

11.00             + Józef Okrój

12.30             W intencji Parafii

18.00             + Zofia i Gerard Stalke, rodzice i rodzeństwo

 

PONIEDZIAŁEK 23.03

7.00

18.00             + Sabina Licbarska(greg)

18.00             + Stanisława

WTOREK 24.03

7.00

18.00             + Sabina Licbarska (greg)

18.00             + Franciszek Bielicki i zmarli z rodziny

ŚRODA 25.03

7.00

18.00             + Franciszek, Piotr, Stanisław, Anna i Franciszek Wandtke, Franciszek, dusze w czyśćcu cierpiące

18.00             + Sabina Licbarska (greg)

CZWARTEK 26.03

7.00

18.00             + Sabina Licbarska (greg)

18.00             O światło Ducha Św., dar mądrości, żywej wiary i zgodę w rodzinie

PIĄTEK 27.03

7.00

18.00             + Sabina Licbarska (greg)

18.00             + Lidia i Józef Klinkosz

SOBOTA 28.03

7.00               + Marian i Tadeusz

18.00             + Sabina Licbarska (greg)

 

NIEDZIELA 29.03 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.00              + Bracia i bratowe

9.30              + Sabina Licbarska (greg)

11.00             + Stefania Jankowska w 1 rocznicę śmierci

12.30             W intencji Parafii

18.00             O zdrowie i uwolnienie z uzależnienia